Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

Yazı Detayı
28 Aralık 2015 - Pazartesi 16:47
 
Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyeti
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

426 seri numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 01/01/2016 tarihinden itibaren uygulama zorunluluğu getirilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, 466 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile parasal hadler dikkate alınarak yeniden belirlenmiştir. Parasal hadlerde 2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı esas alınmıştır.

Buna göre;

2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı: - 150 Bin TL'den az olan mükellefler için, 1/1/2017 tarihinden, - 150 Bin TL ile 500 Bin TL arasında olan mükellefler için, 1/10/2016 tarihinden, - 500 Bin TL ile 1 milyon TL arasında olan mükellefler için, 1/7/2016 tarihinden, - 1 milyon TL'yi aşan mükellefler için, 1/4/2016 tarihinden, itibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.

Ancak dileyen mükelleflerin yukarıda belirtilen tarihlerden önceki bir tarihte Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabilmelerine imkan tanınmıştır.

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları" kullanan mükellefler için Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyetinin başlama tarihi; bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları, farklı teknik özelliklere sahip olmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla, yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1/1/2017 olarak belirlenmiştir.

Sözü edilen tebliğ ile mükelleflerin mevcut ödeme kaydedici cihazlarını bu bölümdeki bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilmelerine imkan tanınmıştır. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihaz alarak kullanmaya başlamalarını takiben işletmelerinde mevcut eski ödeme kaydedici cihazlarını Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

01/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanım mecburiyeti 1/1/2017 tarihinden itibaren başlayacak olup dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları alarak kullanabileceklerdir.

466 seri numaralı VUK Genel Tebliği ile 01/01/2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren normal yörelerde 30 gün, kalkınmada öncelikli yörelerde ise 60 gün olarak belirlenmiştir.

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükellefler bakımından Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları kullanma mecburiyeti, Gelir İdaresi Başkanlığı'nca konuya ilişkin hazırlanacak teknik kılavuz ve mesajlaşma protokolü dokümanlarının hazırlanarak ilan edilmesi ve zorunluluk başlangıç tarihlerinin Bakanlıkça belirlenmesini müteakip belirtilen tarihlerden itibaren başlayacaktır.

Kaynakça: 466 seri numaralı VUK Genel Tebliği

 
Etiketler: Yeni, nesil, ödeme, kaydedici, cihaz, kullanma, mecburiyeti
Yorumlar
Haber Yazılımı