301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Yazı Detayı
06 Mart 2017 - Pazartesi 11:02
 
Yeni SGK işveren teşviki
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işsizlik oranını azaltmak amacıyla, münhasıran özel sektör işverenlerinin 01.02.2017 tarihinden itibaren sağlayacakları ilave istihdama bağlı olarak sigorta primi, gelir vergisi stopaj ve damga vergisi desteği için 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'na geçici 17 nci madde eklenmiş olup, anılan maddede; "31/12/2017 tarihine kadar işe alınan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, 01/02/2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince kuruma kayıtlı işsizler arasından işe alınanların; işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları ve 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olmaları kaydıyla işe alındıkları tarihten itibaren 31/12/2017 tarihine kadar geçerli olmak üzere sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılır ve destek tutarı Fondan karşılanır." denilmektedir.

 

Yapılan düzenleme ile 30 gün asgari ücret üzerinden prime esas kazanç bildirimi yapılan bekar bir sigortalı çalışan üzerinden, 666.60 TL Sigorta Primi Desteği, 93,32 TL Gelir Vergisi Stopaj Desteği ve 13,49 TL Damga Vergisi desteği olmak üzere toplamda 773,41 TL'si destek sağlanmış olacaktır.

 

İşverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermediği, sigorta primlerini yasal süresinde ödemediği, yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK'ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunması halinde teşvik hükümlerinden yararlanmaları söz konusu değildir. Fakat SGK'ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan fıkra hükmünden yararlanabileceklerdir.

 

Yukarıda ifade edildiği üzere teşvik hükümlerinden sadece özel sektör işyerleri yararlanabilmektedir. Kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmamaktadır.

 

4447 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesinde öngörülen işveren desteğinden yararlanılabilmesi için,

 

A) Sigortalı yönünden;

 

a) İş Kur'a kayıtlı işsizler arasından 01/02/2017 ila 31/12/2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

 

b) İşe girdiği tarihten önceki üç aylık sürede işsiz olmasına rağmen, işe girdiği tarihten önceki altı aylık süre içerisinde işten ayrılış nedeni en son (19), (20) ve (30) olarak bildirilen sigortalı olmaması,

 

c) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,

 

B) İşveren yönünden;

 

a) Özel sektör işverenine ya da 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverene ait olması,

 

b) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

 

c) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

 

d) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

 

e) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

 

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması, şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

 
Etiketler: Yeni, SGK, , işveren, teşviki,
Yorumlar
Haber Yazılımı