Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

SANA YÜKLEDİĞİM ANLAM
VAN DENİZİ
VAN'LI
Van dostu Yavuz Donat
KİLİM
Yazı Detayı
24 Ağustos 2013 - Cumartesi 23:05
 
Sigorta Primi İşveren Hissesi Teşviki
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

14 Temmuz 2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanıp, 10 ve üzerinde sigortalı çalıştıran münhasıran özel sektöre ait işyerlerini kapsayacak şekilde; "sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen ekli listelerdeki yerlerde sigorta primi işveren hissesi teşviki uygulanmak suretiyle üretim ve istihdam imkânlarını artırmak amacıyla anılan kararda sözü edilen ve 52 ili kapsayan (I), (II) ve (III) sayılı listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren ve ilave sigorta primi teşvik oranı ve uygulama süreleri belirlenmiştir.
Buna göre münhasıran 52 ilde faaliyet gösteren özel sektör işyerlerine, 5510 sayılı kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında uygulanan malûllük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle sigorta primi teşviki uygulanacaktır. Dolayısıyla Bakanlar Kurulu'nca yayımlanan karar kapsamındaki teşvik;
a) Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2016 tarihine kadar,
b) Ekli (II) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için 31/12/2017 tarihine kadar,
c) Ekli (III) sayılı listede belirtilen yerlerde faaliyet gösteren işyerleri için ise 31/12/2018 tarihine kadar, uygulanacaktır.
5084 ve 5615 sayılı yasanın uygulama süresinin 31/12/2012 tarihinde sona ermesiyle oluşan boşluğu gidermek ve işverenlerin prim yükünü azaltarak istihdamı artırıcı etkisi beklenen bu uygulamadan yararlanılabilmesi için işverenlerin asgari on sigortalı çalıştırmaları ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na prim borçlarının bulunmaması gerekmektedir.
Van ili (c) bendinde belirtilen ekli (III) listede yer aldığından kuruma prim borcu bulunmayan ve asgari on sigortalı çalıştıran işverenler, Temmuz döneminden itibaren kuruma verilecek bildirgeler bakımından 31/12/2018 tarihine kadar bu teşvikten yararlanma hakkına sahip olacaklardır.
Sigorta primi teşvikinden yararlanmakla birlikte yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi halinde, bu işverenler, bir yıl süreyle destek unsurlarından yararlanamayacaklardır. Keza sigorta primi teşvikinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti halinde, yararlanılan teşvik tutarı, 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesi çerçevesinde gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte işverenden ayrıca tahsil edilecektir.

 
Etiketler: Sigorta, Primi, İşveren, Hissesi, Teşviki
Yorumlar
Haber Yazılımı