Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

SANA YÜKLEDİĞİM ANLAM
VAN DENİZİ
VAN'LI
Van dostu Yavuz Donat
KİLİM
Yazı Detayı
09 Haziran 2019 - Pazar 15:43
 
Seyahatname-i Hudud
Nedim İlikçi
 
 

Değerli okurlar; bu hafta sizlere Osmanlı-İran sınır anlaşmazlıklarının giderilmesi için 1847 yılında Erzurum'da toplanan uluslar arası bir komisyonda Osmanlı Devletini temsil eden heyette bulunan Mehmed Hurşid Paşa tarafından kaleme alınmış Seyahatname-i Hudud isimli kitabı tanıtmaya çalışacağım. Bu komisyonda Osmanlı ve İran taraflarının yanı sıra müşahid olarak Rus ve İngiliz mümessilleri de bulunmaktadır.

Seyahatname-i Hudud'ta, Doğubayazıt' tan başlayarak Basra Körfezine kadar uzanan geniş alanda göçebe ve yerleşik yaşayan aşiretlerin isimleri ve yaşam şekillerine dair önemli bilgiler verilmiş. Sınır bölgelerinde bulunan bu aşiretlerin nüfusları ve hane sayıları tespit adilmiş, ahalisinden bahsedilmiş, yetiştirdikleri ürünler ve geçim şekilleri anlatılmış, hal ve mizaçlarından, örf ve adetlerinden, mahalli sanatları ve ticaretlerinden bahsedilmiştir. Seyahat esnasında görülen şehir, kasaba, köy, dağ, akarsu ve göller, bağ ve bahçeler ayrıntıları ile anlatıldığı için bu eser coğrafi anlamda da önem arz etmektedir. Komisyonun 1848-52 yıllarını kapsayan seyahati, bu güzergâhta yapılmış ilk seyahattir ve dört yıl sürmüştür.

Kitapta sadece Van mıntıkasından değil, Basra, Bağdat, Şehrizur, Musul, Van Eyaletleri (Van-Hakkâri, Bitlis) ve Beyazıt Livasından fasıllar halinde bahsedilmiştir.

Farklı etnik, dini ve mezhebi guruplara mensup bahse konu aşiretlerin birçoğu bugün yer değiştirmiş durumdadır. Ancak 170 yıl önce Doğubayazıt-Basra güzergâhında hangi aşiretlerin yaşadığını merak edenlerin yararlanabileceği kaynak bir kitap olduğunu belirtmek isterim.

Mehmed Hurşid Paşa bu seyahati sırasında Van'a da gelir. Van'ın sanayisinden bahsederken şöyle der: "Van şehrinde bir mikdar culha ve boyacı ve basmacı esnafı olup, culhalar bez dokuyup, boyacılar bu bezleri ekser kırmızıya boyarlar. Basmacılar dahi ol bezlerin bazısını çift olarak basarlar, oldukça temizce şeylerdir. Bu bezlerin penbesi bazen Van ve tevabi-i mahsulü olup bir mikdari dahi Acem memalikinden ve bir azı Diyarbekir tarafından gelür ve imal olunan bezler dahi nefs-i Van mülhakatında ve Erzurum eyaletinde sarf olunur."

Mehmed Hurşid Paşa Van'daki İslam ehlinin tembelliğinden ve Hıristiyan halkın daha gayretli oluşundan bahseder. Van'da yetişen tarım ürünlerini anlatır ve yaşanan tarım sulama probleminden bahseder. Anladığım kadarıyla o yıllarda Şamran kanalı çok randımanlı bir şekilde çalışmıyor.

Hakkâri'den bahsederken şöyle der: "Hakkâri sancağının makarr-ı hükümeti Elbak kazasıdır ki kaimakamlar bu kaza dâhilinde Başkal'a nam mahalde ikame ederler."

Hoşap'tan bahsederken şöyle der: "Mahmudi kazasının makarr-ı hükümeti Hoşab kal'asıdır.Kal'a-ı mezbure kimin bina kerdesi olduğu tahkik olunamadı.Fakat mukaddema kal'a yerinde bir kilise var iken mu'ahharan kal'a bina ve inşa olunduğu oranın sabık mutasarrıflarının birinden işidilmiş."

Ebağa mevkiinin (Çaldıran İran arası) "aşayirce gayet muteber bir mahal'' olduğunu belirtir ve veriminden bahseder. Bu arazinin veriminden yararlanmak isteyen aşiretlerin birbirleri ile yaşadıkları sorunları anlatır. Ebeğe'de gördüğü ve üzerine kubbe bina edilmiş bir Yezidi Beyi'nin mezarında yazan dörtlüğü nakleder;

"Nam ve şanı tutmuşidi serhadd-ı Van'ı

Tamam, havf edüp cevr eyledi ana bu fani rüzgâr

Bin yüz on dörtte ecel peymanesin nuş eyleyüp

Menzil-i dünyayı kodu tuttu ukbada karar.''

Seyahatname-i Hudud'un ilk baskısı 1860 yılında 150 adet olarak yapılmış. Benim elimdeki kitap Alaattin Eser'in çevirisi ile Simurg Yayıncılık tarafından 1997 yılında basılmış ve 360 sayfadan ibarettir. Ayrıca 1860 yılı Osmanlıca baskısı da kitaba eklenmiştir. Dileyen kitabı Osmanlıca okuma şansına da sahiptir. Kitabın dilinin biraz ağır olduğunu ve bu gün dilimizde kullanılmayan birçok eski kelime ihtiva ettiğini söylemek isterim. Kitabı okumaya karar verdiysek yanımızda kapsamlı bir Osmanlıca sözlük bulundurmayı ihmal etmemeliyiz. İyi okumalar diliyorum. Kalın sağlıcakla…..

 
Etiketler: Seyahatname-i, Hudud,
Yorumlar
Diğer Yazılar
KİLİM
VAN'DA GÖÇ HAREKETLERİ
Alıntılar ve Fotoğraflarla 1914 ÖNCESİ ERMENİ KÖY HAYATI
V. ULUSLARARASI VAN GÖLÜ HAVZASI SEMPOZYUMU
ANILARLA ESKİ VAN’A DOĞRU BİR YOLCULUK
Sultan II. Abdulhamid Döneminde Van Vilayeti
Van Kent Araştırmaları
Yakın Tarihimizde Van Uluslararası Sempozyumu
VAN VE ÇEVRESİNDE ERMENİ İSYANLARI(1896-1916)
İngiliz Konsolos James Brant'ın Gözüyle Doğuda Değişim Yılları (1836-1852)
Doğu Anadolu ve Urartular
Görenlerin Gözü ile Van'da Ermeni Mezalimi
Van yatırları ve menkıbeleri
Van Mutfak Kültürü
Van Efsaneleri
Osmanlı Arşiv Belgelerinde Van
Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı
Van Tarihi ve Kürtler Hakkında Tetebbuat
Van Demek Vatan Demek
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Van Tarihi
Van Üçlemesi Gülü Astım Duvara
Hatıralarım "Ermeni Olaylarının İçyüzü"
Van Gölü'nün gemileri Tatvan'dan Bodrum'a yelken peşinde bir yaşam
Anadolu'da Amerikan Misyonerliği ve Misyon Hastaneleri (1880-1934)
Yakın tarihin canlı tanığı ZEVE
Arşiv Vesikalarıyla Ermeni Mezalimi ve Ermeniler
Kazım Karabekir Hayatım
XVI. ve XVII. Yüzyıllarda Van (1548-1648)
Ermeni Komitelerinin A'mal ve Harekât-I İhtilaliyyesi
GEÇMİŞTEN GELECEĞE VAN TÜRKÜLERİ-1 (Sözlü Kırık Havalar)
YÜKSEK YAYLANIN BAŞKENTİ VAN-TUŞPA Arkeolojik Rehber
Amerikan Misyonerlerinin Faaliyetleri ve Van İsyanları (1896)
Egido'nun hazin sonu
Ölüm ve sürgün Osmanlı Müslümanlarının etnik kıyımı (1821-1922)
Beş Türk Eyaletine Doğru
20. YÜZYIL DÖNEMECİNDE RUS GENERAL MAYEVSKY'NİN TÜRKİYE GÖZLEMLERİ VAN-BİTLİS VİLAYETLERİ ASKERİ İSTATİSTİĞİ
Ah Tamara
YIKILAN BİR ŞEHRİN ANATOMİSİ
Doğunun Yıldızı Van
Sefername
Van'da Ermeni Devleti Denemesi -Belgelerle-
Van'da Ermeni Mezalimi (1895-1920)
Cumhuriyet Dönemi'nde Vangölü havzasında yapılan kamu harcamaları ve yatırımlar (1923-1950)
Çeşitli Yönleriyle Van
OSMANLI ORDUSUNDA DÖRT YIL (1915-1919)
Bizim Eller Van
Ermeni Dosyası
Zavallı bir kuşun feryadı
Şark Yıldızı
Sona
Türkiye'de Ermeni Meselesi
Urartu Tarihi ve Kültürü
Tarihi hakikatler
Seyyahların Gözüyle Van XIX. Yüzyıl
Van Hayatının En Yakın Şahidi: Molla Hamid Ekinci
Vilayat-ı Şarkiye Mültecileri Unutulmuş Bir Göç Trajedisi (1915-1923)
1915 Van'da Ermeni İsyanı
Sadettin Paşa'nın Anıları
Van konulu kitaplar
2 Nisan 2018'in bir Vanlı olarak bana hatırlattıkları
Haber Yazılımı