Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

SANA YÜKLEDİĞİM ANLAM
VAN DENİZİ
VAN'LI
Van dostu Yavuz Donat
KİLİM
Yazı Detayı
10 Mart 2016 - Perşembe 17:47
 
Geksis
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade talepleri, "iade işlemlerine hız kazandırılması, iade işlemleri açısından asgarî bir standart getirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla" Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan "Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) ile "mükelleflerin elektronik ortamda gönderecekleri bilgi ve belgeler esas alınarak Gelir/Kurumlar Vergisi iadelerine yönelik kontrol ve analizlerin elektronik ortamda yapılarak özet bir rapor halinde iadeyi yapacak birime ve mükellefe sunulmasına" imkan veren uygulama, 99 seri numaralı Gelir Vergisi Sirküleri ile birlikte 22 Ocak 2016 tarihinde  yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu itibarla;

a) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun;

* Mükerrer 120 nci maddesi kapsamında iadesi gereken geçici vergilerden ve

* 121 inci maddesi kapsamında, Kanunun 94 üncü ve geçici 67 nci maddeleri uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan gelir vergisi iade talepleri ile

b) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun;

* 32 nci maddesi kapsamında Gelir Vergisi Kanunu'nun ilgili hükümlerine göre ödenen geçici vergilere ilişkin iade taleplerinde ve

* 34 üncü maddesi kapsamında Kanunun 15 ve 30 uncu maddeleri ile Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67 nci maddesi uyarınca tevkif edilmiş vergilerden kaynaklanan kurumlar vergisi iade taleplerinde, söz konusu maddelerde yer alan yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı tarafından gerekli görülen bilgi ve belgeler elektronik ortamda alınacaktır. Diğer taraftan, elektronik ortamda gönderilemeyen diğer belge / liste / tablolar eskiden olduğu gibi kağıt ortamında dilekçe ekinde vergi dairesine verilecektir. Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin iade taleplerinde bu sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Yukarıda ifade edildiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik iade taleplerini Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapmaları zorunlu kılınmıştır. Zira GEKSİS kontrol raporunun oluşabilmesi için iade talep eden mükellefler tarafından internet vergi dairesi aracılığı ile bilgi girişi yapılarak standart iade talep dilekçelerinin de verilmesi gerekmektedir. Yayımlanan sirkülere göre standart iade talep dilekçelerini vermeyen mükelleflerin GEKSİS kontrol raporu oluşturulmayacağı açıklanmıştır.

Anılan uygulama ile  özellikle birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işlerinden kaynaklanan iadelerin zamanında yerine getirileilmesi bakımından "Birden Fazla Takvim Yılına Sirayet Eden İnşaat ve Onarma İşlerine ait olan tüm bilgilerin girilebileceği liste" nin sisteme eksiksiz girilmesi gerekmektedir.

Kaynak: 99 Seri Numaralı Gelir Vergisi Sirküleri

 
Etiketler: Geksis
Yorumlar
Haber Yazılımı