Error

An Error Was Encountered

The action you have requested is not allowed.

SANA YÜKLEDİĞİM ANLAM
VAN DENİZİ
VAN'LI
Van dostu Yavuz Donat
KİLİM
Yazı Detayı
29 Ekim 2013 - Salı 09:20
 
ENGELLİLERDE ÖTV UYGULAMASI
YMM Atilla DİNÇER
atiladincer@turmob.org.tr
 
 

5228 sayılı kanunla yapılan değişiklik sonucu 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda engellilerle ilgili düzenlemeler yapılmıştır. Engelli olan insanlara, motorlu taşıt araçlarının yurt içinden satın alınması veya ithal edilmesi sırasında sağlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) istisnasının kapsamı 31.07.2004 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere genişletilmiştir. Buna göre;

 

-Motor silindir hacmi 1600 cm3'ü aşmayan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlar(station vagon,arazi taşıtı ve jeepler dahil),

 

-Motor silidir hacmi 2800 cm3’ü aşmayan eşya taşımaya mahsus taşıtlar ile

 

-Motosikletler, mopedler ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlarınbizzat kullanma amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından,

 

beş yılda, bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,Özel Tüketim Vergisinden istisna edilerek ÖTV kapsamı dışında tutulmuştur.Ancak beş yıllık süre içerisinde kaza, doğal afet, hırsızlık vb. sebeplerle taşıtı elinden çıkan engelliler ÖTV istisnasından yararlanarak yeni bir araç satın alamamaktadırlar.

 

Bu kanunda yapılan düzenlemeyle bedensel engellilere bir takım kolaylıklar sağlanmıştır. Buna göre; bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun özel tertibat yaptıranlara sağlanan ÖTV istisnasına ek olarak, sakatlık derecesi % 90 ve daha fazla olanlar engellilerin (taşıt üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü tarafından kullanılacak) bazı taşıt araçlarını özel tertibat veya mekanik ilave yaptırılması şartı olmaksızın Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ödemeden satın alabilmelerine imkân sağlanmıştır.

            Ayrıca 4760 Sayılı Kanunda Sakatlık derecesi % 90’ını aşanlar ve aşmayanlar şeklinde bir ayırıma gidilmiştir. Buna göre;

 

a) Sakatlık Derecesi % 90 veya daha fazla olanlar ; Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede bulunan taşıt araçlarından motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşmayan binek otomobilleri, motor silindir hacmi 2.800 cm³’ü aşmayan kamyonet, pikap vb. eşya taşımaya mahsus taşıt araçları ile motosikletlerin sakatlık derecesi % 90 veya daha fazla olan malul ve engelliler tarafından yetkili satıcı veya galeriden ilk defa satın alınmasında ÖTV ödenmeyecektir.Yapılan düzenlemeyle ÖTV istisnasının kapsamı bu kişiler lehine genişletilerek, engel derecesi %90’nı aşanların herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı olmaksızın yurt içinden veya yurt dışından iktisap ettikleri  taşıt araçlarından ÖTV tahsil edilmemesi sağlanmıştır.Kanundaki genel ifade göz önüne alındığında engel sebebinin önemi bulunmamaktadır.Yani bu engel, işitme, konuşma, görme veya ortopedik olabileceği gibi zihinsel engelli şeklinde de olabilecektir.Bu durumdaki engelli şahısların tam teşekküllü devlet hastanelerinden engelli olduklarını belgelendirecek Sağlık Raporlarını tevsik etmeleri sonucu kendilerinden Özel Tüketim Vergisi tahsil edilmeyecektir.

 

            Bu konuda dikkate şayan bir konu da , ithal veya yurt içinden taşıt aracı iktisap edecek olanların motorlu taşıt kullanma ve ehliyet alma imkanları olmadığı için bunlar adına alınan taşıtların başkaları tarafından kullanılacak olmasıdır. İlgili yasada bu konuya atıfta bulunularak,”..araç sahibinin üçüncü dereceye kadar kan ve sihri hısımlarından birisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü olacaktır...” denilerek % 90 veya daha fazla sakatlık derecesine sahip olan engellilerin adına kayıtlı taşıtların bu kişiler tarafından kullanılmasına da cevaz verilmiştir.

 

b) Sakatlık Derecesi % 90’nın altında olanlar; Yukarıda izah edilen şartları taşıyan araçların bizzat kullanmak amacıyla sakatlığına uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malul ve engelliler tarafından ilk iktisabı ÖTV’den istisna edilmiştir. Bu istisnadan yararlanan kişilerin istisna uygulanan ilk iktisaplarına ilişkin olarak mükellefler tarafından verilecek ÖTV beyannamesine;

 

-Alıcının maluliyeti veya sakatlığı ile özel tertibat yaptırılan araçları kullanabileceğine dair "Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporu,

 

- Aracın sakatlığa uygun olarak tadil edildiğine dair teknik belgenin aslı veya noter onaylı örneği,

 

- Alıcının “H” sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi eklenecek ve beyannamede ÖTV hesaplanmayacaktır.

 

 
Etiketler: ENGELLİLERDE, ÖTV, UYGULAMASI
Yorumlar
Haber Yazılımı