Yazı Detayı
09 Kasım 2018 - Cuma 16:32
 
Atatürk’ün ölümü Van’ı nasıl etkiledi?
İkram Kali
ikramkali@hotmail.com
 
 

Kentimizin ve toplumumuzun silinen hafızasına katkı sağlamak üzere YYÜ Yrd. Doç. Dr. Abdulaziz Kardaş’ın “Demokrat Parti İktidarı Döneminde Doğuda Bir Üniversite Kurma Çabaları (1950-1958)” başlıklı makalesinden de yararlanarak Van Üniversitesi’nin Erzurum'a kaydırılmasının aslında yerel bir konu olmadığını, aksine uluslararası  çevreleri ilgilendiren, emperyalistleri rahatsız eden, gelişmişlik farkını  kaldırmayı hedefleyen  kalkınma  projesi olduğunu aşağıda bilinmeyen bazı gerçekler ışığında okuyunca daha net anlayacaksınız.

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, 1930’larda Ankara’da ve Van’da birer üniversite kurulması düşüncesini hayata geçirerek çalışma başlatılması talimatını veriyor. Atatürk Van için talimat vermekle kalmıyor,  1915’de yakılıp yıkılan, Rus işgaline uğrayan,  ahalisi Ermeni çetelerince katledilen, geride sağ kalan insanları yaprak misali savrulan,ağır travma geçirerek toplumsal hafızasını kaybeden, 1918’de düşman işgalinden kurtarılan, 1920’de kent nüfusu 3 bin , 1935’de, kent nüfusu 9 bin 563'e, toplam  nüfusu 70 bin  ulaşan,  devlet kademeleri ve  siyasette temsilcisi bulunmayan, bir anlamda sahipsiz kalan, büyük acılar ve yıkımlar yaşayan ve küllerinden doğan  Van’ın gönüllü hamiliğini yaparak Van Üniversitesi kuruluş çalışmaları ve  düşündüğü  Van projesini  bizzat takip ediyor.

Atatürk, TBMM’nin 1 Kasım 1937 açılış konuşmasında şunları söylüyor: “Ülkeyi şimdilik üç büyük kültür bölgesi olarak düşünüp, Batı bölgesi için İstanbul Üniversitesi’nde başlamış olan düzeltim programını daha kökten bir biçimde uygulayarak Cumhuriyete gerçekten çağdaş bir üniversite kazandırmak; merkez bölgesi için Ankara Üniversitesi’ni az zamanda kurmak ve Doğu bölgesi için Van Gölü kıyılarının en güzel bir yerinde, her bölümünden, ilkokullarından üniversitesine varıncaya değin çağdaş bir kültür kenti yaratmak yolunda şimdiden çalışılmaya başlanılmalıdır.””

Atatürk’ün direktifleri üzerine, 1937’de bakanlıklar kendilerine verilen görevler doğrultusunda çalışmalara başlıyor. Doğu’nun kültür, kalkınama, sanayileşme hayatında büyük bir atılım yapacak olan üniversitenin kurulabileceği alanları tetkik etmek üzere Kültür Bakanı Saffet Arıkan, beraberindekilerle Van’da incelemelerde bulunuyorlar. Heyet incelemeler sonrası hazırladığı raporu Atatürk’e ve ilgili makamlara sunuyor.  Raporda; önce Van veya Ahlat civarında üniversite inşaat merkezlerinin kurulmasını öneriyor.  

1937 yılında ilk hastalık belirtisi ortaya çıkan Atatürk, 1938 yılı başlarında Yalova'da bulunduğu sırada, ciddî şekilde hastalanıyor. Atatürk hastalığı nedeniyle 1 Kasım 1938'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış töreninde katılamıyor.  Atatürk kaleme aldığı Van’a özel bir önem verdiği nutku Başbakan Celâl Bayar TBMM’de okuyor.  Bayar,“ İstanbul Üniversitesinin tekâmülü, Ankara Üniversitesi’nin tamamlanması ve Şark Üniversitesinin yapılan etütlerle tespit edilmiş olan esaslar dairesinde Van Gölü civarında kurulmasına hızla ve önemle devam edilmektedir”  sözleriyle başlatılan çalışmaları anlatıyor.

8 Kasım 1938’de hastalığı şiddetlenen Atatürk Van Gölü kıyısında  üniversite kurma ve modern Van kurma projesinin gerçekleştiğini göremeden 10 Kasım 1938’da Hakk’ın rahmetine kavuşuyor. Atatürk’ün vefatından sonra başlatılan kuruluş çalışmalarıyla gerektiği kadar ilgilenilmiyor ve çalışmalar durma noktasına geliyor. 

6 Ağustos 1944’te İstanbul Üniversitesi Rektörü Tevfik Sağlam’ın başkanlığında 12 kişilik bir heyet Van’da düzenlenen ve altı gün süren “Beşinci Van Üniversite Haftası”na katılıyor.

Atatürk’ün ölümünün ardından çalışmalara 12 yıl ara verildikten sonra Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, 1 Kasım 1950’de TBMM’nin IX. Dönem Birinci Toplanma Yılının Açış Konuşmasında, DP iktidarının Atatürk’ün Van Gölü sahillerinin en güzel yerinde bir üniversitenin kurulması talimatını programına aldığını açıklıyor.  9 Mart 1951-14 Mayıs 1954 tarihleri arasında Adnan Menderes’in başbakanlığında seçimden zaferle çıkarak kurulan DP hükümeti programında üniversitenin kurulmasına; “Doğu’da bir üniversitenin temeli atılacaktır” şeklinde yer veriyor.

27 Temmuz 1951’de Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın talimatıyla İstanbul Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi temsilcilerinden oluşan on beş kişilik bir heyet, Doğu Üniversitesinin kurulacağı yeri incelemek üzere bölgeye geliyor.  Yabancı bir ismin bulunmadığı heyet Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Siirt, Diyarbakır’da incelemeler yapıyor.  Heyette bulunan Atatürk’ün manevi kızı öğretmen,  sosyoloji profesörü ve Cumhuriyetin ilk tarih profesörlerinden olan Prof Dr. Ayşe Afet İnan üniversitenin Ahlat’ta kurulmasını teklif ediyor. Heyet, Doğu Üniversitesi’nin fakülte ve enstitülerini Van, Erzurum, Elazığ ve Diyarbakır illerine yaymanın uygun olacağını rapor ediyor.

Doğu Üniversitesi Tetkik Heyeti üyeleri Atatürk’ün düşündüğü esasları yerine getirerek Van Gölü çevresinde üniversite kurma çalışmalarını sürdürmek yerine Van Gölü’ne yüzlerce kilometre uzakta olan Erzurum Elazığ ve Diyarbakır illerini gündeme getirerek üniversitenin Van’dan kaydırılmasını düşünen siyasilere altyapı hazırlıyorlar.

Hükümet 25 Şubat 1953’te “Doğu Üniversitesi Kuruluş Hazırlıkları Hakkında Kanun” çıkararak Doğu Üniversitesi için bütçeye 2 milyon lira ödenek bırakıyor.

Van Gölü kıyısında bulunmayan illerde inceleme yapılmasıyla bölge halkı arasında büyük bir ilgi ve heyecan yaratılıyor. Bu illerin milletvekilleri, şehir temsilcileri harekete geçerek üniversitenin kendi illerine kurulması için çalışma içine giriyorlar.

 1953’te Doğu Üniversitesi’nin Van dışında başka bir vilâyette kurulması ile ilgili basında çıkan haberler üzerine Van merkez, Gürpınar ve Başkale DP İlçe Başkanı

Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’a telgraflar gönderiyorlar. DP’liler telgraflarında; “Doğu illerinin maddi ve manevi kalkınmasında en büyük rolü oynayacağına inanan büyük Atamızın hayatta iken ele aldığı, maalesef ömrünün vefa etmemesi sebebiyle tahakkuk ettiremeyip vasiyet ettiği Doğu Üniversitesi’nin Van’da kurulması partimiz ve hükümetimiz için büyük bir şeref ve muvaffakiyet olacaktır” ifadeleriyle Atatürk’ün üniversite talimatının yerine getirilmesini istiyorlar.  

Doğu Üniversitesi’nin yerini tespit etmek için, oluşturulan ikinci bir heyet,  öncelikle incelemesi gereken Van’ı ziyaret etmeden Siirt, Muş, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum ve Kars’ta incelemelerde bulunduktan sonra Ankara’ya dönüyor.  Heyetin Van’ı yok sayan tavrı Vanlılar arasında derin üzüntü yaratıyor. Bu gelişme Van’da üniversitesinin Van’dan alınacağı şeklinde yorumlanıyor.  Gelişmeleri üzüntüyle izleyen Vanlılar, Atatürk’ün vefatı ile Van’ın sahipsiz kaldığını üniversitenin de başka bir şehre kurulacağını anlıyorlar.

Van Üniversitesi politik oyunlara alet ediliyor

Vanlıların sesi, Vansesi gazetemiz Van Üniversitesi’nin politik oyunlarla Van’dan alınmasına  tepki göstererek, 1 Ağustos 1953 tarihli sayısında; “Atatürk’ün yara almayan, yaralanmayan tek eseri ve ideali olarak kalan Van Üniversitesi’nin günün politika oyunlarına alet edilişi, bütün bunların en acısı. Van Üniversitesi’ni kısırlığa mahkûm eden Erzurumlu Milli Eğitim Bakanı’nın (Rıfkı Salim Burçak) eserini ve Vanlıyı nasıl kündeye getirdiğini gör. Bizim yerimize sen ağla ulu Atatürk” ifadelerine yer veriyor.

Sergilenen oyunları yakından takip eden birçok Vanlı, Doğu Üniversitesi’nin Van’da kurulmasına katkı sağlamak amacıyla arazilerinden feragat etme kararı alıyor.

 Cumhurbaşkanı Celâl Bayar 1 Kasım 1953’te TBMM açış konuşmasında Doğu’da kurulması kararlaştırılan basın ve kamuoyunda “Doğu Üniversitesi” olarak geçen üniversitenin adının “Atatürk Üniversitesi” olduğunu açıklıyor.  

Atatürk Üniversitesi’nin Van dışında diğer vilâyetlerde kurulacağını Celal Bayar ve diğer yetkililerce dolaylı şekilde dillendirilmesi üzerine Vanlılar Atatürk’ün direktiflerinden dışarı çıkıldığını görmekten müteessir olduklarını belirterek, Van’da tetkiklerde bulunan Başbakan Adnan Menderes’ten bu durumun düzeltilmesini istiyorlar. Adnan Menderes Vanlılara, Atatürk Üniversitesi ile ilgili olarak; “Atatürk Üniversitesi artık tahakkuk safhasındadır ve Van bu üniversitenin merkezlerinden biri olmaya namzettir” diyor. Bu konuşmalar üniversitenin kurulacağı yerin Van olmayacağı yönündeki endişeleri iyice güçlendiriyor.

Amerikalılar Van’a üniversitenin kurulmasını istemiyor!

Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, ABD Başkanı Dwight Eisenhower’in davetlisi olarak 28 Ocak 1954’te Amerika’yı ziyaret ediyor. Bayar, 27 Şubat 1954’e kadar süren (bir ay) ziyaretinde Amerika Hükümeti’nden Doğu vilâyetlerinde kurulacak olan Atatürk Üniversitesi’nin Amerikan usullerine göre kurulmasına yardım etmek üzere bir eğitim uzmanının görevlendirilmesini istiyor!

3 Ekim 1954’te Amerika’nın Nebraska Üniversitesi’nden Ziraat Uzmanı Prof. Dr. W. V. Lambert, Mühendis Roy M. Green, Halkla İlişkiler Uzmanı Dr. Knute O. Broady, Patoloji Uzmanı Prof. Carl Olson; Türklerden oluşan heyet Van’da incelemeler yapıyor.  Heyette yer alan Lambert ; “Van bölgesi hakikaten çok zengin ve tükenmez imkânlara maliktir. Biz, Amerikan dostlarınız size bir parça yardım edebilirsek çok bahtiyar olacağız” diyor. 

Celal Bayar Erzurum’dan yana tavır alıyor.

Amerikalı profesörler ve Türk bilim adamlarından oluşan heyet Erzurumlu siyasilerin bürokratların girişimleri ve Cumhurbaşkanı CelalBayar’ın talimatıyla Van’dan sonra programda olmamasına rağmen Erzurum’a gidiyor. Heyetteki Amerikalıların önerisiyle üniversitenin Van’da kurulmasından vazgeçiliyor. Ve Erzurum’a kurulmasının uygun olacağı rapor ediliyor.

Atatürk’ün talimatlarına uymayan bu karara tepki gösteren Van halkı ve bazı kurumlar harekete geçerek Cumhurbaşkanı Celâl Bayar ve hükümet makamlarına, Atatürk’ün talimatını hatırlatan telgraflar çekerek, Atatürk Üniversitesi’nin Van’da kurulması gerektiğini dile getiriyorlar.

23 Nisan 1955’te temelinin atılması planlanan ancak kurulacak yeri siyasilerin bildiği, yurttaşların bilmediği Atatürk Üniversitesi’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun merkezi konumunda olan Diyarbakır’da kurulması için Gaziantep, Maraş, Urfa, Mardin, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkâri, Siirt milletvekilleri bir mazbata hazırlayarak ilgililere sunuyorlar. Ancak bu girişim sonuçsuz kalıyor.

 Atatürk’ün Van kültür kenti düşüncesi dikkate alınmayarak, Van’a haksızlık yapılarak Erzurum milletvekillerinin çalışmalarıyla 12 Mart 1955’te Erzurum’un kurtuluşunun 37. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Celâl Bayar’ın başkanlığında yapılan toplantıda Atatürk Üniversitesi’nin Erzurum’da kurulmasına karar verildiği açıklanıyor.

 Üniversitenin kurulacağı 350 dönümlük bir arazi toplam 5 milyon lira karşılığında istimlak edilmeye başlanıyor. Atatürk Üniversitesi’nin temeli 1957’de açılışı 17 Kasım 1958’de Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Başbakan Adnan Menderes, Amerika Büyük Elçisinin katıldığı törenle açılıyor. Demokrat Parti,  Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes’in Vanlılara verdikleri Van Üniversitesi kurma sözleriyse Amerikan eliyle havada kalıyor.  

Atatürk Üniversitesi’nin resmi sayfasında üniversite kuruluşu anlatılırken Atatürk’ün konuşmasında hedef gösterdiği ve özellikle vurguladığı ,“Van Gölü kıyılarının en güzel bir yerinde” cümlesinin gizlenmesi düşündürücüdür.  Yaklaşım yukarıda anlattığımız Van gerçeğinin bir tezahürüdür.

Atatürk’ün vefatı sonrası üniversite hakkı politik oyunlarla gasp edilerek incinen Vanlıların üniversite kurma mücadelesi durmaz.  Yıllar süren çabalar  devam eder.  Devlet Başkanı Kenan Evren'in sınıf arkadaşı olan Vanlı İzzettin Sarımurat'ın aracılığı ile 21 Mart 1981 günü için Van'a üniversite açılması konusunda Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nden randevu alınır. Devlet Başkanı Kenan Evren'le görüşecek heyet şu isimlerden oluşur: Dr. Özçelik Okayer, Dt. Sadettin Özok, İzzettin Sarımurat ve Yıldız Sarımurat. Yapılan görüşmede Van'a üniversite kurulması sözü alınır ve yine bu görüşmede kurulacak üniversitenin adının da "Yüzüncü Yıl Üniversitesi" olması kararlaştırılır. Evren'de  Atatürk’ün doğumunun 100. Yılı nedeniyle Van'a üniversite kurulması talimatını vererek Van'ın ünversite  özlemi bu şekilde gerçekleşir.

Vanlıların günümüzde kimi zaman dile getirdikleri “ Sahipsiz Van…” haykırışının kaynağı sanırım Atatürk’ün kaybıdır.  Büyük devlet adamı, Van’ın hamisi Atatürk’ü Vanlılar olarak rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz.  

 

Van Amerika ve DP politikasına yenildi

Değerli Vanlıların bir gerçeği de iyi bilmesi gerekir. Oda şudur: “Efendim, Vanlılar istimlâk edilecek üniversite alanı için yüksek bedeli istediler. Erzurum ise bedelsiz arsa verdiği için Van’a kurulacak üniversite Erzurum’a kuruldu” mealindeki söylentiler şehir efsanesidir, uydurmadır yalandan ibarettir.  

Gerçek başkadır.

DP Hükümeti siyasi nedenlerle üniversiteyi bilinçli ve planlı bir şekilde Van’dan Erzurum’a kaydırmıştır. Ülkemizle, bölgeyle ilgili uzun vadeli emperyalist projeleri olan Amerika Van’a üniversite kurulmasını yani doğuda aydınlanmayı kalkınmayı DP Hükümeti eliyle engellemiştir.

Ermenilerin bulunduğu Van’da 1878’de Yatılı Kız Okulu, 1882’de Erkek Yüksek Okulu, 1913’te Van Koleji açarak eğitime öğretime büyük önem veren Amerika’nın 1950’lerde Van’da üniversite kurulmasını uygun bulmaması küresel politikasının bir soncudur. Şaşırtıcı değildir.

 

Van’da neler olacaktı?

Van’ı Avrupa düzeyinde modern bölge kenti olarak kalkındırmayı öngören Atatürk’ün 1937’de  hayata geçirdiği Doğu Üniversitesi  gerçekleştirilmiş  olsaydı  Van çok farklı bir Van olacaktı.

Neler olacaktı?

BİR:  Van Üniversitesi İstanbul, Ankara üniversitelerinden sonra açılan üçüncü üniversite olacaktı. Türkiye’nin en doğusu ile en batısı arasında eğitim, kalkınma ve gelişmişlik farkı giderilerek sosyal denge kurulacaktı.

 İKİ: Bölgeyle ilgili her devirde siyasi projeleri olan ülkelerin kirli senaryoları sonuçsuz kalacaktı.

ÜÇ:  Van ve çevresinin dünya çapında bilim insanları,  eğitimli iş adamları, tanınmış sanatçıları, edebiyatçıları, bilgi birikim sahibi saygınlığı olan entelektüel siyasetçileri olacaktı.

DÖRT: Van Üniversitesi   1940’larda açılmış olsaydı, okuryazar oranı yanında yüksek eğitim gören insan sayısı ile Van ve çevresi kültür eğitim şehri olacaktı.

BEŞ: Atatürk   Üniversitesi Van’da açılmış olsaydı, Van planlı gelişip  büyüyerek  Gaziantep, Eskişehir, Samsun gibi daha yaşanılabilir aydın bir kent olacaktı.

ALTI: Van Üniversitesi Atatürk’ün düşündüğü yıllarda eğitim öğretime  başlasaydı,  Van çirkin yapılaşmaya, plansız imara ve betonlaşmaya, yaşamaya kurban edilmeyecekti.

YEDİ:   1930’lu yıllarda Van’ın ve bölgenin  sorunlarının eğitimle çözülebileceğini   gören Atatürk’ün  ilerici hedefleri hayata geçirilmiş olsaydı bugün bölgemizde yaşanan sosyal ve ekonomik sorunlar  bu ölçüde olmayacaktı.

SEKİZ: Van Üniversitesi   erken dönemde bölgeye bilimin ışığını saçmaya başlasaydı  Van Gölü kirlenmeyecek,  Van’ın doğal ve  kültürel  değerleri  erozyona uğramayacak,  zevksiz, özensiz,   çirkin  görünümde olmayacaktı.

DOKUZ: Van Üniversitesi   ihtiyaç duyulduğu dönemde Van’da kapılarını  açmasına engel olunmasaydı beyin ve sermaye göçü yaşanmayacak  yöre insanının kentle bağları, Vanlılık ruhu  güç kazanacaktı.

 ON: Van Üniversitesi  planlı kalkınmanın başladığı yıllarda ilk orta ve yüksek okullarıyla eğitime başlamış olsaydı uygarlıkların derin izlerini taşıyan Van marka kent olacaktı.

ONBİR: 1915 sonrası Yeni Van'ın   kuruluş dönemlerinde  kültür kenti Van projesi gerçekleştirilmiş olsaydı Van  hayvancılık, turizm, tarım, sanayide planlı kalkınmış kent olacaktı.

ONİKİ:  Her alanda yetmiş nitelikli insan potansiyeline sahip olan Van, niteliksiz ellere teslim edilmemiş olacaktı.

 

Atatürk nasıl bir Van hayal ediyordu?

Atatürk Cumhuriyetin ilk yıllarında üç büyük kültür bölgesinin üç büyük kentinde her şeyden önce birer üniversite kurulmasını istiyor.  Van’ı üç büyük ilden biri olarak gören Atatürk’ün Van’da Üniversite Projesi’nin temel amacı üniversite çevresinde her şeyiyle modern/çağdaş bir Van kenti yaratmaktı diyen Sinan Meydan, Bütün Dünya Dergisi’nde Atatürk’ün modern Van hayalini Atatürk’ün Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak anlatımıyla dile getiriyor. 
 

Atatürk’ün ölümüne kadar en yakınında bulunan Soyak , “Atatürk’ten Hatıralar” adlı kitabında “Atatürk’ün Modern Van ve Van’da Üniversite Projesi”nden şöyle söz ediyor: “ Atatürk için Ankara,  İstanbul ne ise Van da odur. Ankara ve İstanbul’a yapılacak yatırımlar, hatta daha fazlası Van’a yapılmalıdır. Atatürk bilhassa Van’da yaptırılmasını tavsiye ettiği ‘Modern Kültür Merkezi’ne çok önem veriyordu. Ona candan gönül bağlamıştı. Bu iş için Van sahillerini seçmesinin çeşitli sebepleri vardı. Coğrafi bakımdan elverişli oluşu, ikliminin o havalideki diğer yerlere nispetle mutedil, toprağının mümbit olması, gölün gemi işlemesine de müsaitti, küçük bir deniz halinde bulunması bunların başlıcalar arasındadır.
Atatürk’ün ilk olarak yapılmasını tasavvur ettiği müesseseler: Hepsi yatılı olmak üzere birkaç ilk ve orta mektep, lise, öğretmen, ziraat ve sanat mektepleri ve nihayet bütün fakülteleriyle bir üniversite... Çeşitli okullar, aynı zamanda üniversite için hem tatbik, hem de inceleme yerleri olacaktı... Sonra yine orada veya Doğu bölgesinin diğer münasip yerlerinde, ihtiyaca göre ziraat ve sanat enstitüleri, güzel sanatlar akademileri ve diğer yüksek okullar açılacaktı.
Atatürk on beş sene içinde bütün bu müesseselerin başarı ile işleyeceğine, ondan sonra diğer bölgelerle beraber bu bölgede de başka üniversite ve yüksek okullara ihtiyaç duyulacağına inanıyordu. Hayatında birçok mahal telakki edilen işleri dehası ve tükenmez azmi ile tahakkuk ettirmiş olan Büyük Adam’ın bu yoldaki tasavvur ve inançlarını anlatırken gösterdiği büyük heyecan hala gözlerimin önündedir. Seçilecek en uygun sahada öğretmen, profesör ve memurlar için her türlü konforu haiz ikametgahlardan mürekkep yeni mahalleler, zengin kütüphaneler, ilk ağızda devlet eliyle veya özel müteşebbisler tarafından, bütün ihtiyaçlara cevap verecek, çarşılar, sinema, tiyatro, gazino gibi hoş vakit geçirilecek yerler, Halkevi spor kulüpleri ve sair faydalı teşekküller kurulacaktı... Böylece zamanla mükemmel bir plan dahilinde inşa edilmiş, yepyeni, modern ve medeni bir Van şehri meydana çıkmış olacaktı; tabiidir ki bu şehir karadan ve havadan çeşitli vasıtalarla merkeze ve denize bağlanacaktı...

Doğu ve Güneydoğu’nun kalkınmasını, gelişmesini eğitimle, bilimle gerçekleştirmeyi düşünen, Van’a özel bir  önem  veren Atatürk’ü Vanlılar zaman geçtikçe daha iyi anlıyor ve daha çok seviyor.

(Bu köşe yazısı 1 Mayıs 2016 tarihinde yayınlanmıştır)

 
Etiketler: Atatürk’ün, ölümü, Van’ı, nasıl, etkiledi?,
Yorumlar
Diğer Yazılar
Araç muayene sömürüsüne kim dur diyecek?
Vansesi 83 yaşında
Van Gölü’nde göçmen trajedisi yaşanıyor!
Van’ın iktisadi hayatında yarım kalan girişim; Van Milli İktisat Bankası
Van dostu Yavuz Donat
Sahil yolu meselemiz!
Bak Hele Bak, Çak Hele Çak
Van Denizi suyunun sırları
Kısıtlamalar, yasaklar geri gelebilir
Konutta fırsatçılık
Peak’ın gurur veren başarısı
Van’ın asırlık hayali gerçekleşecek mi?
Hoş geldin normal hayat
Koronavirüs günlerinde Ramazan Bayramı
Yaşlılar sitem ediyor
Koronayla gelen şöhret
Normalleşme
ANA
Van balığını yem etmeyin!
Hüzünlü günler
Van Balığı’na sahip çıkın
Farklı lezzette 6 çeşit Van peyniri geliyor
Tarihi günler, karmaşık duygular
Şehr-i Van’da Ramazan
Sağlık çalışanlarını üzmeyin, incitmeyin
Sağlık çalışanlarını üzmeyin, incitmeyin
Teşekkürler Van TSO
Amerika’dan mektup var
Neden evde kalmıyoruz?
Hazırlığı olan kazanacak
Yazıklar olsun
Vanlı hayırseverlere ve iş adamlarına çağrı
Ekmekle oynamayın adamı çarpar!
Tarihi günler yaşıyoruz
Van'da yaşanan salgın hastalıklar
Van bunları konuşuyor
Bize düşen görev
Suriye'yi bırak Ermenistan'a bak
Şair Selim Gülsoy tez konusu oldu
Suriye göründüğü gibi değil
Van’ın sesini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği duydu
Değişmeyen fotoğraf
Bir korona virüsü riski eksikti
Memleketin kış halleri
Çığ felaketinde ölenler unutuldu mu?
Rüzgârın Oğulları
Acılarla yoğrulan memleketim
Sıfırdan kurulan Van nerde?
Belediyelerin kar-ne notu
Deprem felaketini yaşamak
Abdullah Yüce'nin kızından Vanlılara selam var
Rahşan Ecevit’in ardından
Yolsuzluk, hırsızlık sorunu
Kırk Değirmenler turizme kazandırılacak
Öğrenci kardeşlerimize neden sahip çıkmıyorsunuz?
Vakıf arsalarına okul neden yapılamıyor?
Görev Van milletvekillerinde
Tekel binası üniversiteye verilmeli
Tuşba yanlışı düzeltilmeli!
Van Vakfı seçiminden izlenimlerim
Van Vakfı seçiminde oylar kime gidecek?
Van Millet Parkı nasıl olmalı?
Bize yalan söylediler
Katil neden Van'a getirildi?
Rektör Şevli’den Van Vakfı’na uyarı!
TSYD Van Temsilciliği 25 Yaşında
CHP Van'da var, ama yok?
Van Vakfı'nda tansiyon yüksek
Zernabat suyu künklerine dokundum!
Van Vakfı'nda seçim heyecanı başladı
Bu kadar rehavet, duyarsızlık yeter artık
Külünüzün kıymetini bilin
Müziğin büyük ustası Vanlı Ziya Aydıntan ve hikâyesi
Vanlılardan Vali Bilmez'e çağrı: Milli Egemenlik Anıtı İstiyoruz
Tarıma Dayalı İhtisas OSB yanlış mı planlanıyor?
Mukatele
Kent Müzesi'ne niyet, Kent Kütüphanesi'ne kısmet
8 yıl geçti
Kütüphane sorunumuz ve havada kalan sözler
Kıbrıs'tan yansıyan tutarsızlık
Belediyelerin Kültür Politikası var mı?
Türkiye'yi doğru okuyamıyorlar
Gevaş ve Edremit ilçelerimizi yönetenlere öneriler
Müezzin ağlayarak Ermeni olduğunu söyledi!
Dil yarası
Van'ın İranlı turist gerçeği
Van'ın başarılı öykücüsü Şahin Akçap'a veda
Van'a ve Vanlı iş insanlarına yakışmıyor!
Anneleri dinleyin, anlayın!
Van'dan konut alanlar kazanıyor
Aramızdaki fark
Van müzeler kenti olabilir
Değişiyoruz!
Atatürk'ün Vanlı arkadaşı kimdi?
Vanlılar Vali Bilmez’den hizmet bekliyor!
Sonuç dediğimiz gibi!
Satılık okul ismi!
Tek sorun taziye yemeği mi?
Van'a Vanspor yakışır
Van TSO'dan Ermenistan'a çıkarma!
Van'ın güvenilir markası 82 yaşında
Sarı ineği vermeyecektiniz
15 Temmuz
Toprakla buluştum
Tartışma Yaratan Ziyaret
Toplumsal Eğitim Seferberliği başlatılmalı
Yaşadığınız yeri tanıyın, gezin, görün
Utanç tablosu devam ediyor!
Türkiye İstanbul'dan mesaj verdi
Ermenistan Van arasında oyun içinde oyun!
Belediye Londra'dan arazöz ithal ediyor!
Yakın komşumuz 180 yaşında
Vanlı kararsızlar ne yapacak?
Fransız usulü
Gezgin Fest Van festivalini yasaklamak kime yarar?
Bayram güzeldir
Görmedim duymadım bilmiyorum!
Akköprü Deresi proje bekliyor
Deprem enkazından çıkan başarı
Futbolun birleştiren gücü
Fatih Terim'in Van hayali
Van'ın çay kültürü yerlerde!
Van'a şampiyonluk yakışır
Van Gölü Ekspresi ama Van'a gelmiyor!
İstanbul Türkiye’dir
Katilden kahraman yarattılar
Futbolun sorunu, Van'ın ihtiyacı
Su içmek bile siyasettir
Rektör Prof.Dr. Sayın Hamdullah Şevli'ye açık mektup
İstanbul Van Vakfı'ndan bir ilk
Hizmet yarışı başlasın
İnkar ederek, yalan söyleyerek kandıramazsınız!
Hayırlı olsun
Neden arayıp sormuyorsun?
Batı ülkeleri de Ermeniler de bizden iyi biliyorlar
Bu seçim unutulmaz
AK Parti kazandı, ama kaybetti
HDP kaybederek kazandı
Yalan mı söyleyelim!?
2 Nisan'ı hatırladım
Vanlılar sandıkta mesaj verdi
Seçimlerde tarih yazan Vanlı kadın
100. Yıl yok sayıldı!
İskele'nin gizemi
Absürt kutlama
Nasıl bir belediyecilik!
Komşumuzu tanımıyoruz!
Meslek lisesi hani bunun atölyesi?
Vanlılar isteyemez mi?
Komünist başkan neden sevildi?
Belediye başkan adayları projelerini açıklasın
Van’da iyi şeyler olmuyor!
Ders almayız!
Unutmak mümkün mü?
Bölünmüş Türkiye istiyorlar
Kimin umurunda!
Başkan adaylarının dikkatine
Manifesto
Geri almanın zamanı geldi
Bir Vanlı Ailenin Hüzünlü Muhacirlik Öyküsü; “Zavallı Bir Kuşun Feryadı”
Seçim yarışı başlarken
Van'da hamam kültürü
Van YYÜ Konservatuarı nerden tanıyacak!
Eski Bakan Günay'dan Van'a övgüler
Kaybeden çekilsin
HDP Bedia Özgökçe Ertan'ı neden aday gösterdi?
Van üniversitesine muhteşem eser
Van Belediyesi ve Siyasette Onbirler Harekâtı
Biz yabancımıyız?
Van için devam
Vali Bilmez'in portresi
Dıgırlanmağın felsefesi
Tefeci mağdurları isyan ediyor
AK Parti de aday çekişmesi mi var?
ABD'nin terk ettiği coğrafyada PKK'ya silah bırakmak düşer
Komşumuz Ermenistan'da neler oluyor!
Van valileri ve görev süreleri!
HDP'de aday arayışları sürüyor
Yerel basına sahip çıkın!
Necdet Takva'nın adaylığının arka planı
AK Parti Necdet Takva ile kazanır mı?
Kitap Fuarı sizleri bekliyor
Avutulma, avunma sürecek mi?
Vali Zorluoğlu sürpriz yaptı
Van’da yaşamak isterdim!
Vanlıların unutulmayan dayanışmaları
Anne kafamda bit var!
Gözler Vali Zorluoğlu'nda
Van'ın eski kahvehanelerindeki medeniyet
HDP neden sessiz!
Nasıl bir belediye başkanı istiyoruz?
Van'ı yıkan depremlerin sosyolojisi
'Kayyum atarız' sözünün altı dolduruluyor!
İpekyolu Belediyesi vefa gösterdi
VASKİ'den yanıt geldi
Van hakkında bilmediklerimiz
Kurtuluştan kuruluşa
Van Gölü Canavarı bulunabilir mi?
Depremlerde acıyı da gördük, sevinci de
Kudüs’ü boşverin Arabistan’a bakın
Van Medeniyetler Müzesi
Yerel seçime doğru
Sığınmacılar, göçmenler, mülteciler ve basın
Büyükşehir Belediyesi ve VASKİ'ye çağrı...
Kayyumlar başarısızdır!
Van'ın ilk pastanesi Doğan Pasta Salonu ve Nuri Usta
Duyduk duymadık demeyin
Müzeler kenti olabiliriz
Nihayet bizimde bir mezarlığımız olacak
İskele Caddesi sakinleri ne istiyor?
Deli Emin Gevaş'ı neden fırçaladı?
Vatandaşı kazıklamak ahlaksızlıktır
Van'da güzel şeyler oluyor
Valilere devredilsin
Herkes kendine ağlıyor
AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı tamam gibi
Sivilleşme mi, bütünleşme mi, bölünme mi?
Van Gölü ölüyor!
Bayramlaşmaya gittim
ABD Türkiye ile Papaz oldu
Sizin söyleyecek bir sözünüz yok mu?
İnsana yakışan güzel hareketler
Duvardaki fotoğraf
Akdamar Adası'nın bilinmeyen hikayesi
Bu sorun herkesi ilgilendiriyor
70 yıl önce Sebze Hali
Futbol turizminde Van'ın adı neden yok?
Yerli olsun
Van'ın turizmi için "2019 Urartu Yılı" ilan edilmeli
Tarih oldu
İş adamlarımızın sosyal sorumluluğu yok mu?
Huzur olunca her şey oluyor
Vanlılar siyaseti bilmiyor!
Her okula, her eve bir Van kedisi
Seçim sonuçları tartışılıyor
Van’ın seçim sonuçları fotoğrafı
Türkiye Yeni Sistemi Onayladı
Haydi sandığa
Yeter artık
Tren seferleri yeniden başlarken
Seçimin sonucunu kim belirleyecek?
Van seçime hazır
Rektör Battal'dan haklı tepki
Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Van Milletvekilleri
Van Valisi Cevdet Bey
Bir ödülün hikayesi
Müslümanlar neden geri kaldı?
Olan Van'a oluyor!
Ramazan topu
Adaylar tamam, seçime devam
Van tarihinden ticari bir kesit
İnsanlığınız batsın
Seçim ve yeni sistem
Belediyelere çağrı
Siyasi gücün kadar konuş!
Onur duydum
Koç Grubu Van'a Divan kuruyor
Yerli aday istiyoruz!
Milletvekilliği aday adaylığına rekor başvuru
Nisan ayı Van ayı
Neleri kurban etmedik ki…
Milletvekili adayı nasıl olmalı?
Yine yalan söyleyecekler!
Van Kent Müzesi Hayırlı Olsun
Kültür ve turizm kenti Van, üvey evlat mı?
Cahiliz!
Turizm destek ve ilgi bekliyor
Van'da AK Parti'de yeni dönem
Yalınız dolandırıcılar mı suçlu?
Seçim heyecanı
Ölü toprağı savruldu, 2 Nisan ruhu canlandı
Selam olsun Dünya Vanlılar Günü'ne
İşgalden Kurtuluşa
Van büyük bir felaket yaşadı
Van düştü!
Van'ın işgali öncesi Rus- Ermeni işbirliği
Türkleri ve Kürtleri öldürün, köyleri yakın
Ermeni Sorununu Kimler Yarattı?
Kent kültürüne hizmet, tarihe saygı
Ben hizmetin kalitesine bakarım
Dersinize iyi çalışacaksınız!
Eşrafı olmayan kent kaybeder
Ferit Melen’e vefa ağlattı
Şehitvan!
Van'ın yeni televizyonu Kanal M iddialı geliyor
Disipline dayanacaklar mı?
Van rüzgarı esmeye başladı
1915’in Büyük Mağduru Vanlı Müslümanlar!
Irkçılığın alemi yok
Zeve Panorama Müzesi'ne mi kavuşuyor!
Gazetecilikte Karınca İzleri
Politikacı çıkmıyor?
Van kent kimliliğine kavuşuyor
Hayvancılıkta nereden nereye!
Van’dan asker alınmasın!
Cami israfı son bulmalı
Van’da güzel şeyler oluyor
Eğitim öğretimde Van'ın yeri değişecek mi?
Dünya Vanlılar Günü Nedir?
Van turizminde doğru rota!
Tarihi çağrı
Eski kışları geri istiyoruz
Tren gelir hoş gelir
Korumayacaksan sakın kazma!
Feyyaz'ın Doğu Görevi Başladı
Sizde kendi tarihinizi yazmalısınız
Bir Direniş Hikâyesi… Kırık Tebessüm
İran olaylarının Van'a yansımaları
Mağdurların isyanı
Neredeydiniz?
Önce huzur ve güvenlik
Ya çıkarsa
Körün istediği bir göz, Allah verdi iki göz
İstanbul Van Vakfı da kolları sıvadı
AK Parti, Türkmenoğlu ile son şansını kullandı
Tramvay mı olsun Trambüs mü?
Van 100. Yıl Üniversitesi Van'ın 100. Yılına 100 Etkinlikle Damga Vuracak
Van 100. Yıl Üniversitesi 100. yıla damgasını vurması gerekir
Neden olmasın
Tarihi Sıhke Caddesi unutulmasın!
Van’da İpek böcekçiliği ve dokumacılığı neden olmasın?
Seyyahların gözüyle Van (2)
Seyyahların gözüyle Van (1)
Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Vanlılara söz vermişti
Vali kentle bütünleşince olmazlar oluyor
Keşfedilmemiş Vanlı Şair; Selim Gülsoy
Ombudsmana şikayet edin, korkmayın
Mimari facia
Okullara ad verilmesi
Elimizden alınan TRT Van Radyosu'nu geri istiyoruz
Oyuna gelmeyin
Anıların dilinden itiraf
Sahipsiz bir kent ve Atatürk
Hastaneler profesyonellere teslim edilmeli
Gözler Ankara'da
Yemeklerimize sahip çıkalım
Cumhuriyeti geri istiyorum
Kırk yıl sonra Van için kitap yazdı
Zirvede olmak
Şimdi Van’ı konuşma zamanı
Vergiler terkin edildi!
Bizim ellerden bir dergi geldi geçti: Dünyada VAN
Sosyal belediyecilikte güzel şeyler oluyor
Boş laf, boş övünme
Karar bir daha gözden geçirilmeli
Van güvenilir bir markadır
Unutulan cenaze töreni!
Anadolu renkleri Van’da buluştu
Sembolik Vali nasıl olacak?
Peyami Hocam neden?
Maraş Caddesi'nin adı nereden geliyor?
HELAL OLSUN SANA NECMİ KADIOĞLU
Feribot demir mi attı?
Eğitim Öğretim Yılı Başlarken
Emperyalizme ABD'ye hizmet budur
Meral Akşener'in partisine Van'dan ilgi var mı?
Yol açın
Konuşalım mı?
Van’dan örnek uygulama
Malazgirt’ten 30 Ağustos’a
Ak Parti’de neler oluyor?
Van'da Hamamönü hayali
Vali Zorluoğlu’nu dinledik
İzmir’in dağlarında çiçekler açar
Van Kent Meydanı Nasıl Olmalı?
Siyasette sarsıntılar
Mahalleli olmak
Vanlı olmak suç mu?
Saklı cennet Dilkaya
Halkın adamı bakan olunca
Van'ın 80 yıllık hafızası
Baba dostları
Üç bin yıllık gelenek ilgi bekliyor
15 Temmuz'un Van yansımaları
Bakanları bekliyoruz
Çağrı yanıt bekliyor
Seferberlik zamanı
Vali Murat Zorluoğlu'na açık mektup
Bir ilçe kadar olamıyoruz
Van'ın renkleri
Valilikte değişim
Van'ın Kapalı Sebze Hali vardı
Tarihi Tekel binasında neler oluyor?
Kötüsün
Toplu iftarlar
Vicdanınız rahat mı?
Vali topa girdi
VAN GÖLÜ’NÜ KURTARAN KAHRAMAN OLUR
Yol yöntem
Şehr-i Van’da Ramazan
Beton
İl ve ilçe yönetimleri değişiyor
Ey sevdiğim sana bir şikayetim var
Markan kadar konuş
Vaner
Tepkiliyiz, kırgınız, üzgünüz
Van'ın miladı
Kehriz suyunun çocuğu olmak
Çözüm süreci gitti… "Bölge kentler, kilit kentler" geliyor?
Ana
Fark yaratmak
Van göründü
Dağların kardeşliği
Van halkı bunu asla kabul etmez
Şen olasın Nisan ayı
Büyükşehir Belediyesi ne yapmalı, ne yapmamalı?
Van'da rakamlarla referandum
Türkiye bu anketi konuşuyor
İtirazım var
Türkiye kardeşlik mesajı verdi
Sonuç sevindirici
Akıllıların olduğu yerde deli olmak
Damak tadımız değişiyor mu?
Zalimlerin zulmü bitmiyor
Heyecanla bekliyoruz
Bend-i Mahi Bend Üstüne
Van Yemeklerinden Sinerji Çıktı!
Neler oluyor?
İranlılar için ne yaptınız?
Biz ne dedik?
Van'ın ortak aklı ne dedi?
Valilik, Belediye, Üniversite Van… Geliyor 2 Nisan
Heyecan yok
Yalan haber
Van geleceğe kanat çırpıyor
Devlet kimdir?
Nere gidisen yegen
Geri dönüş başladı
Gerçekten donuyordu
Cennet misali bir şehirdir
Gavur Mü'min
Toprağın gizemli bir gücü var
Dedi mi?
Kim yaparsa yapsın, hizmet yapsın
Van Vakfı seçime gidiyor
Yeni imar planları yapmak yetmiyor
Kalemini satmayan gazeteci
Tribünlere oynamayın
Sayın Van Valisi İbrahim Taşyapan’a açık mektup: Van'a Kıymayın
Halk oylamaya gidiyor
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
Yeniden umutlandım
Kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar
Size kim inanır?
Yakanıza yapışırız
Sana tavsiyem!
Memleket meselesi!
Haram olsun
Vanlılar 2017’den ne bekliyor
Tehdit sürüyor
Elveda 2016
Mütevekkil
Van'da zor çayı nedir?
Mithat Melen ile sohbet
Teröre boyun eğmeyeceğiz
Helal eyle Halep şehri
PKK kana doymuyor!
Yeni Oluşum Grubu Van Vakfı’na Güçlü Geliyor
Hiçbir şey bilmiyoruz
Değişim Grubu Van Vakfı’na İddialı Geliyor
Çocukları harcamayın
Van Vakfı'nda neler oluyor?
Van oturma gecelerine bekleriz
Muhafazakârlık
İnternet siteleri ne işe yarar?
Toplumun gücü
Vanlılar ne bekliyor?
Önce huzur sonra hizmet
Vanlılar TRT'den müjde bekliyor
ABD’yi kim yönetiyor?
Selam Olsun…
Van'da yeni umutlar, yeni heyecanlar
Van Barosu’nda neler oluyor?
Yerel gazetelerin kaderi
Başkanlık Sistemi Tartışmaları
TÜMSİAD Van için ne dedi?
İnternet erişimi kesilince
Dünyanın en büyük cinayeti, insanlığın yüzkarası Van’da
Bundan büyük acı olur mu?
Çevre yolunda son viraj dönülürken
Van’dan Musul’a tarihten bir kesit
Güzel şeyler de oluyor
Tarih Dersi
İçimizdeki saklı yürekler
Van Havaalanı’ndaki ayıpları kim giderecek?
Eğitimde yeni umutlar
Mayamızda toprak var
Van’da bilim insanı olmak
Van “imdat“ diyor
Bu aşk sana emanet
Vanlıların derdi başka!
Toplum hafızası unutmaz
Mimari çelişki
Bizim mahallenin acıları
İyi uykular Van!
Devlet ve nitelikli kadrolar olmadan olmaz!
Petrol mü Van Gölü mü?
'Van'dan elinizi çekin'
İnsan hakları nerede?
Öleceksek beraber ölelim
15 Temmuz dersleri
Türkiye kazandı, düşmanlar kaybetti
Vebali olanlar bir adım öne çıksın
Peygamber ocağının ışığını söndürmeyin
Biz kazanacağız
Ülkemize yakışmıyor
Vanlı duruşu budur
Adını doğru koyalım
O halden bu hale
Şimdi güçlenme zamanı
Darbe tiyatrosu son buldu
Van homojenleşti
'Muradiye İl Olsun'
Sokağın gücü
Bayramdır
Mesajların anlamı!
Van Gölü için ne dediler, ne yaptılar?
Van’ın bitmeyen yanlışları
“Kürtlerin Anadolulaşma Süreci”
Gönüllü Göç Başlasın
Film gibi
Edremit Van'a bakar, baktıkça yürek yakar
Edremit Van’a bakar…
Tarihi sudan çıkarın
İslami STK'lar nerede?
Van’ın 100. Yılı fırsata dönüştürülmeli
Van soykırımcı Almanya'ya sessiz kalmamalı
Gevaş’ta Deli Emin çok!
120 Vanlı Çocuk YYÜ'de Anıtlaşacak
Vanlılar sosyal medyada
Başkanlık süreci fiilen başladı
Van için 100.Yıla İki Kala
Vanlılar neden Beşiktaş taraftarı olur?
Engelsiz düşünce
CHP Van’ı önemsiyor!
Yerelde yaşıyorum, evrensel düşünüyorum
Hristiyan kente Müslüman belediye başkanı!
Türkiye ve İran'ın girişimci kadınları Van'da buluşacak
Tatvan-Van demiryolu projesi neden başlamıyor?
Atatürk’ün ölümü Van’ı nasıl etkiledi?
Büyükşehir kendi kalesine gol attı
Şiddet kaybettirir
Van üniversitesinde Vanlı rektör görmek istiyoruz
Van'ı herkes seviyor ama…
Ders veren kadın
Kent hafızası
Yakılan okullar değil
Rolünü oynadı ve gitti
Cevap bekleyen sorular
Dünyaca ünlü Van Kirazı’ndan haberiniz var mı?
Van’a gitmeyin!
Van TSO’da seçim rüzgarı
1915-1918 İşgalden Kurtuluşa Van
Van’ın farkı
Nazar değmesin
Güçbirliğinden kuvvet doğar
Terör Avrupa'yı vurdu
Vanlıların kalbini kırdınız!
İnsanlık yerlerde süründü
Ankara olacak mısınız?
Festival başlıyor
Van'ın kent kimliğine saygı gösterin
Bir kez daha söylüyorum, Van sizi affetmez!
Van sizi affetmez
Çözüm İran’da değil, Van’da
Hendeğin diğer tarafı
Meselemiz Van kedisi… Van kedisi çoktur, Ankara kedisi yoktur
Hepsi bizim değerlerimizdir
Van Milletvekili yanlış yaptı
Devlet Van’ın farkına artık varmalı
Saldırıyı doğru okumak
Meslek odaları ne yapabilir?
Van'dan Vaniköy'e
Utanmadan ‘kapınızı açın’ diyorlar
Merak edenlere Van raporu
Çadırlarda doğan fuar
Saygı duyuyorum
Unutulmayan efsanenin trajik hikayesi
Vanlılık ruhu
Beynimden vurulmuşa döndüm
Van’ın başarısız karnesinin sorumlusu sizlersiniz
Cüzzamı yenen kadın
Van, Mustafa Koç’u unutmayacak
Yolum İran’a doğru
TRT Van Bölge Müdürlüğü kurulursa fena mı olur?
Yitik kentin susturulan sesi; TRT Van Radyosu
Asıl tehlike
Van, “özyönetim“, “ özerklik“ ile ilgili ne düşünüyor?
2016 sert başladı
Urmiye Gölü'nde çevre felaketi, Van'da kar yağışı
Tahran’da zor zamanda güçlü dostluk
İran Tahran izlenimleri
Van kahraman çocukları unutmuyor
Çare Van'ın değerlerine sahip çıkmakta
Ebedi dostlar ve düşmanlar yoktur
Hoş geldin hemşehrim
En önemli unsur insandır
Van'da farkındalığın olmadığını görüyorum
Türkiye’nin son hamlesi
Van’da film arası reklam!
Onları da unutmayalım
Sen Valisin
Rusya’ya karşı kişisel yaptırım kararı alsam ne yapabilirim?
'Türkiye toplumu Türk'ü ile Kürt'ü ile bunu hak etmiyor'
Eleştiriye evet, Potin uşaklığına hayır
Bakanlık vermeyecektiyseniz neden Van’dan aday gösterdiniz?
Kaydını yap, yoksa sen bilirsin!'
‘Terörist devlet’
Büyükşehir Yasası değişiyor!
Terörü Paris'e taşıyan kimlerdir?
Bilmece bulmaca
Paşam biz Van muhaciriyiz
Van düştüğü yerden kalkacak
Van’a dair bir hayalim var
Van seçmeni ne istiyor?
Seçmen ters köşe yaptı
Van renklerini kaybediyor
Seçim sürecinde Van’da son durum
Büyükşehir Belediyesi yanlışı giderebilir
Van depremini anarken
Vanlılar Başbakan Davutoğlu’ndan ne bekliyor?
Van Doğu'nun Paris'i olacaktı!
Olacak O kadar...
Teröre karşı Fransa örneği
Türkiye terör ülkesi haline getiriliyor!
Nobel başarısıyla gençlere örnek oldu
Burası Dingo’nun ahırı mı?
Vanlı Türkler, Kürtler neden üzülüyor?
Van'ın gözü, kulağı Beşir Atalay'da
Van’ı kış korkusu sardı!
Mekke’de neler oluyor?
Çarşı çocuğu!
Seçim yarışı başladı
Van'ın bir asırlık hayali gerçekleşir mi?
Milletvekili liste heyecanında son durum!
Elde var acı, gözyaşı ve hüzün
Ateşe su dökmek istiyorsanız…
Birileri ısrarla iç savaş istiyor
AK Parti'de gözler 18 Eylül de
Başka çareleri yoktu!
Van Tavası Zamanı
Nefret suçu işliyorlar
Yoğurtçu Hamit Selen'i bilir misin?
Pardon diyerek devlet yönetilir mi?
Helal olsun sana Topuklu Efe
Oyunu Türk Kürt kardeşliği bozar
Erken genel seçimde Van'da sonuç değişir mi?
Vanlıların dedesi Afrikalı çıktı!
Bak hele bak
İranlı gelmezse!
Demirtaş geç mi kaldı?
Gözler Demirtaş'ın Van mitinginde
İki fotoğraf bir acı
Amaç sevk ve idare etmek
Bayrak dikmek, listeye girmek Van’ı kurtarır mı?
İç savaş çıkarılmak isteniyor
Çatışmazlık hali maalesef sona ermiştir
Tehlikelidir
Suruç saldırısı kime yarar?
İran Van’ı uçuracak!
Turizm anlayışı otele kapandı
Çok etkilendim, utandım
Bizim üniversite o listede yine yok!
Başbakan Davutoğlu Van’a neden geliyor?
Vansesi 67 yaşında
Yeni vekilin üslubu
Van’dan Rize’ye Kalkan Vanlılar
Vali Taşyapan'ın dikkatine
Tandır evi yaparak şehirleşme olur mu?
Demokrasiyle gelişen şehir
Demirel’i güldüren Pişik ile Canavan
Eleştiri de övgü de artık HDP’lilere yönelecek
Engelliler demokratik haklarını kullanamadı
Sakıp Ağa'nın Vanlılara tavsiyesi
Van'da sandık ne diyor?
Türkiye Barışa Şans Verdi
Son görev, son söz seçmenin
Futbol diliyle liderlerin siyasi performansı
Van’da 100 bin seçmen oy kullanmıyor
Gözler Başbakan Davutoğlu’nda
Bomba atılmasından daha tehlikeli!
Erkeksen dereye gidelim!
8 Haziran sabahı herkes umutlu uyanacak
Erdoğan çok sert konuştu
18 Mayıs Van'ın işgalinin 100. yılıdır
Neden yok?
Bir tek kendisine ilaç yapamadı
Van'ı sevenler heyecanlandı
Hıdrellez, yine geldi bahar yaz
Seçim gerginliği kime yarar?
Müslüman mahallesinde salyangoz satmak!
Seçim havası akort tutmadı
Bizim yasımızı kim tutacak
Milletvekili Dağılımı Nasıl Hesaplanır?
Gerginliğe prim verilmemeli
Gerginliğe prim verilmemeli
Huso huso
Bunların IŞİD’ten ne farkları var
Demokrasi şenliği başladı
Listelere neden tepki gösteriliyor?
Partilerin Van listesi ne anlama geliyor?
Kentsel dönüşüm önergesinin arka planı
Vali unutursa diğerleri ne yapar?
Van’ı 2 Nisan 1918’de kim kurtardı?
Belediyeler maalesef başarısız
Acı gerçek budur
Tek parti dönemi bitiyor mu?
Sıra dışı bir gün
Milletvekili olmak isteyenlerin dikkatine
Çanakkale Destanı 100 Yaşında
Toplumsal Duyarlılığa Evet, Linç Girişimine Hayır
CHP Ak Parti’ye Van’da gol attı
O seçimi bırakın, bu seçime bakın
Van’da liste başı Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz mı?
Venezuelalı Nogales Bey, o Van’ı anlatıyor
Vali İbrahim Taşyapan göreve başlıyor?
Yaşar Kemal Van’a gelecekti!
Altı çizilecek ifadeler
Siyasete cesaret verin
Olan Van’a oluyor
Korkuları var
Seçim Yarışı Erken Başladı
Kentsel dönüşüm de kira yardımı unutulmamalı
Siyaset ve hizmet anlayışı bu mu?
Siyaset ve hizmet anlayışı bu mu?
Hakan Fidan Van’dan aday olur mu?
Kürt siyasetinde yükselen sesler
Fırdöndü bir değişkenlik, omurgasızlık ürkütüyor beni
Hayvanlara yapılan insanlık
Van’da neler oluyor farkında mısınız?
Van’ın 2023 Vizyonu Hızlı Tren’den Geçer
Bizim kışlarımız
Van Büyükşehir Belediyesi neden böyle yapıyor?
Ekonomide yeni adımlar, yeni sözler
Siz Uyumaya ve uyutmaya -devam edin
HDP Van’da sürpriz yapabilir
“Çalıyor ama çalışıyor“
Necdet Takva töhmeti kaldırmalı
Van’ın İstanbul Ekonomi Zirvesi!
Demirtaş ve Kamalak Van’da ne dedi?
CHP iktidara gelmeyi çok bekler
Kâbus gibi bir yıldı 2014
Van’da kızlar neden kayboluyor?
120 Vanlı Kahraman Çocukları kim anacak?
Van Fenerbahçe fırsatını iyi değerlendirmelidir
Fenerbahçe'de bir Vanlı olunca
YYÜ'den alkışlanacak başarı
''Çarşı vicdandır, yargılanamaz''
Adıyaman diyince Van anladım
Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin ismi değiştirilsin mi?
Büyükşehir Belediyespor’u ateşe atılar
“Başbakan Ahmet millet sana emanet!”
Van’da yaşayanlar insan değil mi?
Bana göre iki PKK var…
Vanlılardan kim özür dileyecek?
Tuşba’nın kimliğine yakışmayan logo
Amatör spor gerçeği
Öğretmenler neyi, nasıl kutlayacak?
Neden ruhsat verilmiyor?
Komşuluk böyle bir şeydir
Böyle barış süreci olmaz
Savaş başladı
Sevmek zorunda değilsin
Mahçupyan mahçup etti?
Nambır Van Kahvaltı Salonu
“Devlet nerede?”
Sefil Toplum Örgütleri
Ermenekli teyzenin çabası
Ya Cumhuriyet olmasaydı?
Türkiye- İran-Van Yakınlaşması Hoy Yolundan Geçer
Unutmadık
Herkesin gündemi kendine
“Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir“
Van Gölü'ne kıymayın
Tehlikenin farkında değiliz
TSO Başkanı Necdet Takva ittifak içinde değil!
Vanlı kadınlar diyor ki…
‘Türkiye'den bir Suriye yaratmak isteyenler var’
Van hakkında bunları biliyor musunuz?
IŞİD’e hangi ülkelerden militan katılıyor?
Vali Doğan’dan gündem yaratan sesleniş
Hemşehrilik hukuku ve bilinci
Van Gölü Film Festivali 3 Yaşında
Van’ın unutulan değeri
Çözüm Türkiye’de
Van'ın ortak yaşam kültüründe Yahudi Moşe örneği
Ekonomi Konseyi görmedi!
İranlı turistler Van’a can veriyor
Remzi Kartal Van’a gelirse…
Yalım Erez’e yapılan vefasızlık
Van’a karşı kutsal ittifak
Van’ın sosyal psikolojisi iyi değil
Kadınlar ve çocuklar yanarak ölüyor
AKP’de Van’a yer yok
Erdoğan kollarını neden bağladı?
Beyler geç kaldınız!
Saadet Partisi’ni kutuluyorum
Çözüm süreci çözülüyor mu?
Gevaş’ta Tarihi Katleden Zihniyet, Edremit'te Doğayı Katlediyor!
Vali Aydın Nezih Doğan neden müdahale etmiyor?
Tanju Çolak Van’da şov yaptı
Kocaeli-Van Dostluğu’na kıymayın
Van köyden şehre mi dönüyor?
Van seçmeni mesaj verdi
Söz sandığın
Demirtaş’tan Van’ı rahatlatan konuşma
Meslek odaları ne işe yarar?
Başbakan Erdoğan geldi gitti
Ak Parti Van’da neden kaybediyor?
Bayram sevinci
İnsan değer yitirir
TSO Başkanı Necdet Takva’nın Ara Karnesi
Belediyenin görevi kapı sökmek midir?
Erik değdirenler geldi
Şehr-i Van’da Ramazan
Küresünnililerden tarihi çıkış
Van neden başaramadı?
Onlar gariptir!
"Kürd devleti fikrini tarihin çöp sepetine attık"
Hizmet ve proje siyaseti başlamalı
Cumhur reisini seçecek
Siz camiye gitmeyin!
Ramazan coşkusunu Van’da yaşamak
2020’de dünyada din haritası nasıl olacak?
Hani nerde katılımcılık?
Bu firmalar neden Van’a geliyor?
Ak Parti’de bundan sonra ne olacak?
Ben şimdi enayi miyim?
O bina Edremit’te “BETONLAŞMANIN SEMBOLܔ olacak
Van’ın 77 yıllık markası Vansesi’ne bir ödül daha
Devlet vatandaşıyla inatlaşır mı?
Van Kahvaltı Festivali
Rekor Van'a ve ülkemize hayırlı olsun
Hepimizin üst kimliği VANLI olmaktır
VESOB seçim sonuçları ne anlama geliyor?
Kahvaltı kültürünüze sahip çıkın
Bu annelerin eli öpülür
Van cam çöplüğüne dönmesin!
Üç güzel insan ve insanlık dersi
Şimdi insanlık zamanı
Van nerde?
Acımız büyük
Büyükşehir belediyesi ne yapacak?
TBB Başkanı Av. Metin Feyzioğlu’nun adalet anlayışı bu mu?
Anamın gözyaşları
Turizm ve Kültür Bakanlığı uyuyor mu?
Heyecanlandıran, umutlandıran fotoğraf
Vali Doğan, Van’ın geleceğini şekillendiriyor
Korkutan sessizlik
İran’ın büyüklüğüne gücüne yakışmıyor.
Halkların Demokrasi Partisi sancılı geliyor
Ermeniler barış istiyor mu?
23 Nisan demek çocuk demektir
Belediye başkanlarını bekleyen tehlike
Numan Kurtulmuş neyi bekliyor?
Van Balığı’na sahip çıkın
Çağdaş belediyecilik nedir?
Dünya rekoru Van'a yakışır
Onurlu istifa
Vanlılar Belediye Başkanları ve Belediyelerden Ne Bekliyor?
Van halkının zekasıyla oynanıyor
Bugün İki Nisan, hüzünleniyor insan
Hayırlı olsun
Seçimleri yazdık, şimdi gülme zamanı
Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a açık mektup
Van Başbakan Erdoğan’ı bekliyor
Van’da seçimi kim kazanır?
Van’a bahar yakışır
Van seçmeni liderleri bekliyor
Davutoğlu’nun Van atağı
İnsanları incitiyorsunuz
Karanlık odaklar iş başında
Neden şeffaf olmaktan korkuyorsunuz?
Van Kent Araştırma Merkezi
Rus işgali
Belediye Başkanı Sayın Bekir Kaya’ya açık mektup
Özerklik konusunda ne düşünüyorsunuz?
“Şerefsizliktir bu”
Meclis Üyeleri Mal Varlıklarını Açıklasın
Yanlış yok mu?
Rakamlar yalan söylemez
Eş Başkanlık ve AK Parti
Sevgililer Gününde Fevzi Levendoğlu'nu anmak
Seçim güvenliği
Oyunuzun kıymetini bilin
İnsanlık torbada
Belediye Meclis Üyeliği Önemli mi?
Farz edelim ki özerklik ilan edildi?
Vansesi yazıyorsa doğrudur
Kültür anlayışımız çadırda
Vali Aydın Nezih Doğan’a açık mektup
Beyler Van’ın huzura ihtiyacı var
Fenerbahçe ve Aziz Yıldırım farkı
Kazım Karabekir ve Melen isimleri gitti travesti Dora Özer geldi!
Barış, partilerden ve hatta PKK'den de önemlidir
Türk Futbolu Nereye Koşuyor
Biatten, itaatten, ödün verecek değiliz…
Van esnafı ne istiyor?
Van siyasetinde tehlikeli üslup
Acem sözü Küresünnilileri incitti?
Merhaba 2014
Konya -Van dostluğu
Sen de mi Brütüs?
AK Parti seçmeni ne diyor?
Bu davete ne denilir?
Operasyon fotoğrafı
Eylem yapan mı kazanıyor?
Van'ın farklılıkları ilk defa buluştu
Vali yardımcıları neden atanamıyor?
Irkçılık yapanlara cevap
Seçim kampanyası başladı
Van gibiyim artık
Devamını bekliyoruz
Başbakan Erdoğan Gülaçar'ın adaylığını yarın açıklıyor
Osman GÜLAÇAR Ak Parti’de ne yapar?
Valilik tayinlerle 5 şiddetinde sarsıldı
Van liderini arıyor
Vali Doğan Fatih Terim’i Van’a davet eder mi?
Van Gölü dostunu kaybetti
Belediyecilik nasıl olmalı?
Vanlılar siyasette yer bulabilecek mi?
Ak Parti Genel Sekreteri Haluk İpek görevini yapamadı
Ak Parti kendi kalesine gol atıyor!
Oyunu kime vereceksin?
Valilik çatışma yeri değildir
Valilikte istifalar ile taşlar yerinden oynadı?
Van'ın ismi neden değişsin ki?
Ak Parti’de heyecanlı gün
Sen Türk değilsin, sen Ermenisin!
Cumhuriye'tin değeri
Başbakan Erdoğan Van’a neden geldi?
Sayın Başbakan Erdoğan’a açık mektup
Başbakan Erdoğan gelirken
Acısıyla, hüznüyle bugün o gündür
Kayda değer ayrıntılar
Seçim havasında bayram heyecanı
BDP'de kadın rüzgârı esiyor
İstismarcı haddini aşar!
Vali denilince…
Gezi Parkı'nda becerilemeyen yaklaşım
Vali Doğan ne demek istedi?
Askeri operasyon başlıyor
Van üçlemesi
Van'da madde bağımlıları nasıl kurtulacak?
Van-Sıhke Kavunu!
Ödüle layık haberler yapacağız
Kişisel sağlık bilgilerimiz neden satıldı?
Yağ ve yağcılık nedir?
Yağ ve yağcılık nedir?
Herkes aynı soruyu soruyor
Bayram denilince...
Konya Valisi Van'a neden atandı?
Sorumlu idarecilik bu
Türkiye Kürt kardeşlerine sahip çıkmalıdır
Rauf Denktaş'ı anarken
Ramazan davulcusu Fethi'nin sahur vedası
Yerel basın şekillendi!
Odalara zorunlu üyelik kalkar mı?
Eksik hizmet ayıplı hizmettir
Milletvekilleri neden gitmedi gelmedi?
Bu dağınıklık, özensizlik nereye kadar?
Bunun adı cinayettir, ihmaldir, sorumsuzluktur
Bir telefon, bir mektup
Yitik şehrin hüzünlü dirilişi
"Cezaevinde yatmak istemiyorum!"
Kamu Etik Kurulu'ndan haberiniz var mı?
Van-Bitlis Su Sporları Festivali taçlandırılmalı
Rektör Prof. Dr. Peyami Battal,
Van Fıstığı
İran'da esen değişim rüzgarı Van'a nasıl yansır?
VATSO'da ortak akıl ve güç birliği sağlanmalı
Vatso'da değişim kazandı
Bahçesaray ilçemize yazık oluyor!
VATSO'da Kazanan Van Olsun
Neden Böyle Olduk!
Toplumu hafife almayacaksın...
YÖK var, Van YOK!
İnsanın kanına dokunuyor
Ortak akıl diyor ki...
Çözüm sürecinde Taksim olayları!
Suriye'de sapla saman birbirine karıştı
Van, AB-Türkiye ilişkilerinde iz bıraktı
Kalkınmanın kestirme yolu
Vankulu Mehmet Efendi'nin Şehrinde Kitap Fuarı...
Yalakalığın değeri
Beşinci Van kuruluyor
AK Parti'de hedef...
Hangi değeriniz izin veriyor?
Suriye fitnesi sınırı aştı
Suriye fitnesi sınırı aştı
Korkutarak aldatmak
Yazık, hem de çok yazık
Seçim havası ısınıyor
Van'ın Hal-i Pür Melali
İşçi, emekçi kaldıysa bayramı kutlu olsun
Ağaç ve yeşil alan meselemiz
Monolog, Diyalog, Halkla İlişkiler
Van'ın sesi Fransa'da duyuldu
23 Nisan Nedir?
Türkleri, Kürtleri dinleyin
Barış sürecine yakışmadı
PKK silahları kime teslim edecek?
Empati, olgunluk, ortak akıl zamanı
Barış-çözüm süreci ne zaman başladı?
Van eğitimde 77. sırada!?
Van Dostu, Yavuz Donat
Van'da çözüme destek var mı?
Fark Yaratmak
Kurtuluş bayramı tarih oldu!
Kurtuluştan Kuruluşa Van
Teşekkürler Justin A. McCarthy
Van hafızasına kavuşmalı
Çılgın Van projelerinden önce...
Bu ödül Van'a, Van'ın gazeteciliğine
Yeni Gün Yeni Dönem
Ermeni komşularımız geri gelsin mi?
Çanakkale Kahramanı Vanlı İsmail
Ferit Melen Kütüphanesi
Vastan ve Gevaş
Çözüm iklimi
Orgeneral Sayın Necdet Özel'e açık mektup
Van Ekonomi Forumu Geliyor
Naif adam
VATSO, VESOB, OSB açıklamayı neden imzalamadılar?
Mektup
Hoşgeldin Serkan
Van Ünversitesinin Kuruluş Gerçeği
Van üniversitesinin az bilinen geçmişi
Ankara rüzgarı
Fatih Çiftçi Bakan mı oluyor?
Van'ı perişan eden imar tadilatlarıdır
AŞK...
Gaziantep'in bulguru, Van'ın otlu peyniri
Hava güzel, fotoğraf net
Van üçlemesi
Ben suyum
Irkçılık tartışmaları
Sosyal Devlet Bu
Futbolun ekonomik değeri
TOKİ'de mantık değişmedikçe...
Bir şehir kimliğini nasıl kaybeder?
Kuruluştan Kurtuluşa Van
Van'ın Konya duyarlılığı!
VATSO Başkanı TOBB yönetimine aday olamaz!
"Maça gideceğim ve bakın ne yapacağım..."
İşin nasıl dedim, bir küfür basdı
Eski köye yeni kanun
Uygulama Van'da da başlatılamaz mı?
Farklı görüşlerin buluşması
Vanlı 120 kahraman çocuklar unutuldu mu?
Barışa, kardeşliğe bir şans verin
Yeni terminal bu mu?
2012'yi geride bırakırken!...
Van Havaalanı'nın mazereti kalmadı!
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Çelik mi?
Gerçeklere Fransız kalmak
Van kışın bir başka bir güzeldir
Bu ne film?
Erciş'e de, Milletvekili Fatih Çiftçi'ye de helal olsun
Mahkeme kadıya mülk değil
VATSO seçimleri yaklaşırken
Sorunun değil, çözümün bir parçası olun
"Ekonomide değişim için adayım"
Hakkımı helal etmiyorum
Vatso'da seçim rüzgarı
Vali atansın mı, seçilsin mi?
Mustafa Sarıgül farkı
Çok acele edildi
Dostlarıma vasiyetim...
Merkez ilçe teşkilatları feshediliyor
Vanlıların kaygıları...
Van, neden başaramıyor?
"Emaneti ehline verin"
Japonya gerçeği bu değil mi?
Hepsinin eğitim bursuna ihtiyacı var
Ciddi bir sorun var!
Sağlıkta büyük çekişme var!
Kültür Mirasımız 40 Değirmenler
Kurban ve Cumhuriyet bayramı
İtalya Türkiye farkı...
Depremi Anarken
O Gün Van'da Aylardan Ekim'di
Vansesi'nin haberi üzerine bakanlık uyardı
Van'ın vergi yükü
Van'ı çok iyi gördüm
Van Turizm Fuarı'nda
Said Nursî
Van Gölü Canavarı
Büyükşehir üzerine ayrıntılar ve eleştiriler
Büyükşehir Van için milattır
Van'ın markaları tescillenmeli
İt Oyunu
Vanlılar kardeşlik, dostluk anıtı istiyor
Van'da camiler beton yığınına döndü!
Yüzde 1'in hakkını korumak bu mu?
Vangölü sahil şeridi kimin malıdır?
Van'ın İkinci Devlet Üniversitesi Neden Olmasın?
Belediye hizmetleri iyi, işçilikler kötü
VATSO 50 yaşında
Bakan Günay neden görmüyor?
Teşekkürler Galatasaray
Çözüm bulun, analar ağlamasın
İsmail Güngör ve TRT Müzik
Bitlis rüya görüyor
Van evlerinin değeri
Depremden güçlenerek çıkmak bu mu?
Van'ın yıkılması gerekiyor!?
Haber Yazılımı